ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานที่ทำงานหรือไม่ ปรับปรุงไดนามิกของทีมของคุณก่อน

ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานที่ทำงานหรือไม่ ปรับปรุงไดนามิกของทีมของคุณก่อน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานไม่สามารถปรับปรุงได้เพียงแค่ดูแนวโน้มยอดขายหรือผลกำไรเท่านั้น ผลผลิตและประสิทธิภาพเป็นผลจากการพัฒนาทักษะด้านอารมณ์เฉพาะด้าน ตัวอย่างเช่น สิ่งหนึ่งที่สำคัญต่อสภาพแวดล้อมในที่ทำงานคือการสร้างทีม น่าเสียดายที่เป็นการยากที่จะปรับปรุงไดนามิกของทีมโดยปราศจากความเข้าใจองค์ประกอบหลักของทีมเสียก่อน

คุณจะสร้างทีม อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไรเพื่อ ให้สมาชิก

แต่ละคนเติบโตและปรับปรุงตามความคาดหวังทางธุรกิจของคุณความสำคัญของการทำงานร่วมกันทางสังคมในธุรกิจ

ชื่อข้างต้นดูเหมือนอธิบายตนเอง ความสามัคคีทางสังคมเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจ จำเป็นในทุกด้านของชีวิต อย่างไรก็ตามการทำงานร่วมกันทางสังคม คือ อะไร ? และอะไรเป็นส่วนประกอบของไดนามิกของกลุ่ม

สายสัมพันธ์/พันธะทางสังคม:ประการแรก กลุ่มบุคคลใด ๆ มีความสัมพันธ์กัน ไม่ว่าจะในสำนักงานหรือในที่ส่วนตัว ความสัมพันธ์เหล่านี้เชื่อมโยงบุคคลกับบุคคลอื่นในกลุ่ม พวกเขาอาจเป็นเพื่อน เพื่อนร่วมงาน ผู้ร่วมงานหรือผสมกัน ประเด็นก็คือ หากปราศจากการเชื่อมโยงกับเพื่อนร่วมทีมของคุณแล้ว ก็จะไม่มีการเติบโตและการพัฒนาระหว่างบุคคล

ทุนทางสังคม: ทุนทางสังคมหมายถึงสิ่งที่คุณนำมาสู่ตาราง ตัวอย่างเช่น กลุ่มของคุณมีผู้มีประสบการณ์หรือไม่? หรือสมาชิกทั้งหมดเป็นแบรนด์ใหม่? มีพรสวรรค์ ความคิดเห็น ความคิด และมุมมองที่หลากหลายในกลุ่มหรือไม่? ความหลากหลายที่มากขึ้นหมายถึงการตัดสินใจที่ดีขึ้น นอกจากนี้ พนักงานใหม่ที่ทำงานใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมงานที่อาวุโสกว่ามีโอกาสที่ดีกว่าในการเอาชนะช่วงการเรียนรู้ใดๆ

ความสามัคคีทางสังคม : ความสามัคคี ทางสังคมหมายถึงความแข็งแกร่งของความผูกพันระหว่างบุคคลในกลุ่ม ตัวอย่างเช่น คุณจะปกป้องสมาชิกในกลุ่มจากลูกค้าหรือลูกค้าที่โกรธแค้นหรือไม่? คุณจะตะคอกใส่พวกเขาไหม? สมาชิกในกลุ่มที่มีสายสัมพันธ์ที่ดีจะมีความเชื่อใจในความคิดเห็นและการตัดสินใจของกันและกันมากขึ้น ส่งผลให้งานมีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพสูงขึ้น

การติดเชื้อทางสังคม: การติดเชื้อทางสังคมหมายถึงความคิดแบบรังผึ้งของผู้คน เราทุกคนเป็นสัตว์ที่มีอารมณ์ซึ่งได้รับผลกระทบจากอารมณ์ของโลกรอบตัวเรา ดังนั้น การวางพนักงานที่ประสบความสำเร็จน้อยกว่าไว้ในกลุ่มที่มีบุคคลเชิงบวกที่ประสบความสำเร็จ สามารถเปลี่ยนมุมมองของบุคคลนั้นให้ดีขึ้นได้ พวกเขาสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับข้อผิดพลาดของตนเอง มองเห็นความสำเร็จของผู้อื่น และเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้นสำหรับวัฒนธรรม ใน ที่ ทำงาน สมมติฐานนี้ตั้งอยู่บนแนวคิดที่ว่า “ความสุข” สามารถแพร่กระจายจากผู้ที่มีความสุขไปยังผู้ที่ไม่มีความสุขได้

การอยู่ร่วมกันใน สังคม:อย่างไรก็ตาม ไม่มีอะไรสามารถสร้างขึ้นจากอากาศที่เบาบางได้ การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มของคุณจะต้องส่งเสริมบรรยากาศเชิงบวกและความร่วมมือ ซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงและการเติบโตส่วนบุคคล นี่คือ การ เข้าสังคม ไม่มีใครในกลุ่มที่ไม่ควรถูกกีดกัน วิธีที่ดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วมคือการทำให้พวกเขารู้สึกว่าได้ยิน พลวัตของกลุ่มควรประกอบด้วยการสนทนาแบบเปิดที่ปราศจากการตัดสิน ซึ่งอาจรวมถึงความต้องการเรียนรู้ว่าทุกคนสื่อสารกันอย่างไร การสื่อสารด้วยวาจาไม่ใช่รูปแบบเดียวของการเข้าถึง หากความสามัคคีทางสังคมนำไปสู่วัฒนธรรมในที่ทำงานและประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น การรวมทางสังคมควรถูกมองว่าเป็นไดนามิกที่สร้างสายสัมพันธ์และพันธะทางสังคมแรกที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้

ในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันที่ประสบความสำเร็จ

ความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มในธุรกิจ

พลวัตของกลุ่มพนักงานส่งผลต่อชุมชนขนาดใหญ่และช่วยพัฒนาวัฒนธรรมในที่ทำงานในเชิงบวกอย่างไร พลวัตของกลุ่มเป็นไปในเชิงบวกโดยเนื้อแท้หรือไม่ หรือจำเป็นต้องสร้างขึ้นมาเหมือนชามดินเผา?

สร้างชาติ : คิดถึงธุรกิจของคุณในฐานะประเทศชาติ คุณไม่ได้สร้างบริษัท คุณคือผู้สร้างชาติ ในที่สุด ทุกธุรกิจในกราฟการเติบโตจะเริ่มรวมกลุ่มและพนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ขององค์กรจริง ๆ แต่จ้างให้เน้นที่การทำงานภายในบริษัทแทน เช่นเดียวกับการสร้างชาติ คุณต้องพิจารณาทุกแง่มุมของชีวิตองค์กรและวัฒนธรรมในที่ทำงาน การวางผังเมืองที่ไม่ดีมักจะนำไปสู่การสูญเสียทางธุรกิจ แต่ที่สำคัญกว่านั้น คุณอาจสูญเสียความเกี่ยวข้องในตลาด

หลักการของเป้าหมายร่วมกัน:การขาดจุดมุ่งหมายเป็นปัญหาอันดับหนึ่งที่จะทำลายโมเมนตัมของกลุ่มและอาจทำลายความสามัคคีทางสังคมทั้งหมด ทีมที่ไร้ทิศทางเดินเตร็ดเตร่ไปวันทำงานอย่างไร้จุดหมายโดยไม่มีอะไรคอยนำทาง ทุกกลุ่มต้องการจุดประสงค์ ยิ่งมีความคาดหวังที่ชัดเจนมากเท่าไร กลุ่มก็จะสามารถโฟกัสไปที่ประสบการณ์แห่งความสำเร็จร่วมกันได้มากขึ้นเท่านั้น เมื่อมีประสบการณ์ร่วมกันจากเป้าหมายที่ชัดเจน ทีมของคุณก็จะผูกพันกัน นอกจากนี้:

ทีมของคุณพัฒนาความรับผิดชอบร่วมกัน

สมาชิกในทีมของคุณเติบโตจากการมีส่วนร่วม

ทีมของคุณเรียนรู้ที่จะรวบรวมค่านิยมองค์กรที่ใช้ร่วมกัน

ขณะที่คุณกำลังสร้างชาติ แต่ละทีมจะกลายเป็นชุมชนที่สนับสนุนซึ่งกันและกันในความสำเร็จของกลุ่ม การสร้างประสบการณ์ร่วมกันเหล่านี้ช่วยให้กลุ่มสามารถพัฒนาความคิดเชิงบวกโดยเจตนาไปสู่เป้าหมายองค์กรที่พวกเขาได้รับมอบหมาย กลุ่มช่วยเหลือสมาชิกแต่ละคนผ่าน:

สมดุลภาระงาน

ความคิดสร้างสรรค์ที่ดีขึ้น

การสนับสนุนทางอารมณ์

ปรับปรุงการสื่อสาร

กำจัดจุดอ่อนของแต่ละคน

Credit : สล็อต UFABET